Wa Sang A Kursiyyuhus Samaawaati Wal Ardh, Kursinya Allah Menambahkan Langit Serta Dunia.

yang jelas nama-nama yaitu sapaan yang rupawan serta patut dan juga yang paling pokok yakni inti dzat allah. lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa u indahuu illaa biidznih, ya lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai im min ilmihii illaa bimaa syaa wasi a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa benar uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal aliyyul adhiim.asmaa ul husna merupakan nama-nama allah yang rupawan dan juga positif. orang yang membaca perkataan ayat kursi dan menghadiahkannya kepada ahli kuburan sehingga alloh akan memuatkan 40 binar ke kuburan

... [...]

Read more